OPI Brights 2015 – review & swatches

Press sample

IMG_3791 kopiera

This years Brights collection consists of nine polishes – six new shades (above) and three from last years neon collection. OPI recommends that you use these over a white base to make them really pop, but I wanted to show you these without undies, because sometimes we simply just want to slap on some color on our nails and don’t have time to put on a white base. This new collection is not neons, but they are bright. Super bright! So grab a cup of coffee and put your sunglasses on. Ready?

Årets Brights-kollektion innehåller nio lack – sex nya färger (bilden ovanför) och tre från förra årets neon-kollektion. OPI rekommenderar att man använder ett vitt lack under dessa för att få dom att poppa mer. Men jag vill visa er hur de ser ut utan underkläder, för ibland vill vi ju bara slänga på lite färg på naglarna och har inte tid att lägga en vit bas. Den här kollektionen är inte neon, men de är otroligt färggranna! Så hämta en kopp kaffe och sätt på dig solglasögonen. Redo?

New shades:
● Can’t Hear Myself Pink!
● I Sea You Wear OPI
● I STOP for Red
● My Car has Navy-gation
● On Pinks & Needles
● The Berry Thought of You

Re-releases:
● Hotter than You Pink
● Down to the Core-al
● Life Gave Me Lemons

IMG_3289IMG_32892IMG_3779 kopiera
OPI Brights 2015 – Can’t Hear Myself Pink!

Can’t Hear Myself Pink! is a beautiful pink shimmer with gold/coral tones. I was afraid that this one would be streaky, but I was so wrong. It is super sheer though so you need at least three coats for full opacity. This is three coats and top coat.

Can’t Hear Myself Pink! är ett väldigt fint rosa skimmerlack med guld/korall toner. Jag var lite rädd för att detta skulle bli randigt, men jag hade så fel. Formulan är väldigt tunn, så du behöver minst tre lager för att få full täckning. Detta är tre lager och överlack.

 

IMG_3401 kopiera
OPI Brights 2015 – My Car has Navy-gation

IMG_3402 kopiera
OPI Brights 2015 – My Car has Navy-gation & OPI Matte Top Coat

Wow! Look how squishy this indigo blue is! And soo shiny! This one could be my favorite of this collection, but there’s a catch. It was a pain in the butt to apply this polish! The formula is so gloopy, it doesn’t self level and it was hard to use pretty thin layers and if I used generous amount of polish on the brush, it bubbled. This is two coats and top coat.

Wow! Kolla vad squishy det här indigoblå lacket är! Och sån glans! Detta skulle kunna vara min favorit ur kollektionen, men det finns en hake. Det var så otroligt jobbigt att applicera! Formulan är så tjock och gummiaktig och det var svårt att använda tunna lager och om jag använde en generös mängd på penseln så blev det alldeles bubbligt. Detta är två lager och överlack.

 

IMG_3360 kopieraOPI Brights 2015 – I STOP for Red

IMG_3379 kopiera
OPI Brights 2015 – I STOP for Red & OPI Matte Top Coat

A vibrant tomato red. Love it! Great formula and easy to apply. It’s a bit sheer thought, I needed three coats for full opacity.

En livfull tomatröd. Älskar’t! Kanonbra formula och lätt att applicera. Det är lite skirt dock, så jag behövde tre lager för full täckning.

 

IMG_3310 kopieraOPI Brights 2015 – The Berry Thought of You

IMG_3327 kopiera
OPI Brights 2015 – The Berry Thought of You & OPI Matte Top Coat

Berry fuchsia creme with blue undertones. Just like I STOP For Red and My Car has Navy-gation, it has a squishy, almost jelly-ish feel. It has a great formula and was like a dream to apply. This is two coats.

Bärig fuschia creme med blå undertoner. Precis som I STOP For Red och My Car has Navy-gation, har det en squishy, nästan jelly-ish finish. Bra formula och var som en dröm att applicera. Detta är två lager. 

 

IMG_32622 kopieraOPI Brights 2015 – On Pinks & Needles over My Boyfriend Scales Walls

IMG_32622

IMG_3349OPI Brights 2015 – On Pinks & Needles over The Berry Thought of You

IMG_33492IMG_3776 kopiera

On Pinks & Needles is a hot pink glitter topper with various sizes of hex glitter. I like this. A lot! It was easy to apply and consist a good amount of glitter. I used one coat over My Boyfriend Scales Walls and The Berry Thought of You and finished with one generous coat of top coat.

On Pinks & Needles är ett shockrosa glitter med olika storlekar av hexglitter. Jag gillar’t. Mycket! Det var enkelt att applicera och innehåller en bra mängd glitter. Jag använde ett lager över My Boyfriend Scales Walls och The Berry Thought of You och avslutade med ett generöst lager av överlack.

 

IMG_3418 kopieraOPI Brights 2015 – I Sea You Wear OPIIMG_34182IMG_3778 kopiera

I Sea You Wear OPI is the last polish of the new Brights shades. This one is like the blue version of Can’t Hear Myself Pink!, a pretty sheer blue shimmer. It was very patchy on the first coat, the second coat almost covered it up but I needed a third coat to even it out. Since it was so sheer, I wanted to try it over another polish and this is what happened:

I Sea You Wear OPI är det sista lacket ur nya Brights-kollektionen. Den här är som en blå version av Can’t Hear Myself Pink!, ett ganska skirt blått skimmer. Det blev väldigt fläckigt vid första lagret, det andra lagret täckte det nästan, men jag behövde ett tredje lager för att jämna ut det. Eftersom det är så skirt ville jag prova det över ett annat lack, och detta hände:

IMG_3414 kopieraOPI Brights 2015 – I Sea You Wear OPI over My Car has Navy-gationIMG_34142
I love it!! A totally different look! I like it both as it is and over a darker shade. Which one do you prefer?
Jag älskar det!! En helt annan look! Jag gillar det både som det är och över en mörkare nyans. Vad föredrar ni?

And that are the new shades! Do you remember how the three re-releases from last years collection looked like? No? I thought so, so I swatched them too!

Och det var de nya lacken! Kommer du ihåg hur de tre lacken från förra årets kollektion såg ut? Inte? Jag tänkte det, så jag swatchade dom också!

 

IMG_3443 kopiera
OPI Brights 2015 – Life Gave Me Lemons (re-release from OPI Neon 2014 Collection)

Super bright greenish yellow neon! Easy to apply, a bit patchy on the first layer, but the second even it out. It dries matte, so if you want it shiny, you’ll need some top coat. This is three coats and top coat. And no white base underneath.

Superpoppigt grön-ish gult neon! Lätt att applicera, något fläckigt vid första lagret men jämnades ut vid andra. Det torkar matt, så om du vill ha glans behöver du överlack. Detta är tre lager och överlack. Och utan vit bas.

 

IMG_3458 kopiera
OPI Brights 2015 – Down to the Core-al (re-release from OPI Neon 2014 Collection)

Hot shimmery coral. Easy to apply, dried super fast and dried satin/semi matte. This is three coats and top coat.
Skimrigt korall. Lätt att applicera, torkade superfort och halvmatt. Detta är tre lager och överlack.

 

IMG_3447 kopiera
OPI Brights 2015 – Hotter than You Pink (re-release from OPI Neon 2014 Collection)

Super vibrant hot pink with blue micro shimmer. Great formula, easy to apply and dried quick and matte. This is three thin coats and top coat.

Superpoppigt neonrosa med blått mikroskimmer. Bra formula, lätt att applicera och torkade fort och matt. Detta är tre lager och överlack.

 

Some comparisons:

berry BLÅA Blåskimmer rÖDA


Summary: I think it’s a good collection and a great variety of finishes; cremes, glitter and shimmer. The only negative is My Car has Navy-gation’s formula. If you’re not a pro, you better skip this one. My favorites of this collection are: Can’t Hear Myself Pink!, On Pinks & Needles and The Berry Thought of You. Do you have any favorites among these?

Release date: The OPI Brights Collection will be in stores in May 2015!

Sammanfattning: jag tycker att det är en fin kollektion med bra blandning av finish; creme, glitter och skimmer. Det enda negativa är My Car has Navy-gation’s formula. Om du inte är ett proffs bör du låta bli denna. Mina favoriter ur kollektionen är: Can’t Hear Myself Pink!, On Pinks & Needles and The Berry Thought of You. Har du några favoriter bland dessa?

När & var: kommer i butik slutet av maj, kostar 155:-/st (minikit med 6 utav nyanserna, 355:-) och kommer att finnas hos bland annat Åhléns, Kicks och eleven.se.


Photographs by Cecilia/TemperaniNails © temperaninails.com
All material in this blog post is protected by copyright, meaning it’s prohibited to sell, copy or publish any of my pictures or text without my permission. If you want to use material from my blog, please contact me at temperaninails@hotmail.com.

6 thoughts on “OPI Brights 2015 – review & swatches

    • Visst är den! Synd att formulan på My Car has Navy-gation är så dålig, annars hade kollektionen varit en 10-poängare! 🙂

  1. Jättefina swatches, som vanligt 🙂
    Kul ide med On Pinks & Needles på The Berry Thought of You, starka kontraster behövs inte alltid. Hade personligen hellre sett matta varianter på shimmerlacken än på gel för jag tycker att effekten blir snyggare men man kan inte få allt.

Leave a Comment